คำสมาทานศีล 5

ปาณา ติปาตา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ

[แปล] ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช่ให้ผู้อื่นฆ่า

อทินนา ทาณา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ

[แปล] ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการลัก ,ฉ้อ ของผู้อื่นด้วยตนเอง และไม่ใช่ให้ผู้อื่นลัก ฉ้อ

กาเม สุมิฉา จารา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ

[แปล] ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

มุสา วาทา เวระมณี สิกขา ปะทังสะมาธิยามิ

[แปล] ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการพูดเท็จ คำไม่เป็นจริง และคำล่อลวง อำพรางผู้อื่น

สุราเมระยะ มัชชะปะมา ทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สมาธิยามิ

[แปล] ข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการดื่มสุรา เมรัย เครื่องดองของทำใจให้คลั่งไคล้ต่างๆ