บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา

[แปล] สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ

[แปล] จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรต่อกัน และกันเลย

อัพยาปัชฌา โหนตุ

[แปล] จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ

[แปล] จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

[แปล] จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด